t1ng.net
2016
เป็นคนที่ไม่เคยเขียนเป้าหมายตัวเอง หรือวางแพลนชีวิตตัวเองตลอดทั้งปีเลย ทำให้ทั้งปีที่ผ่าน ๆ มา งง ๆ ว่าตัวเองจะทำอะไรในปีนั้นบ้าง… ตอนนี้ก็เลย…เอาล่ะ จะลองทำปีนี้เป็นปีแรกนะ จะลิสสิ่งที…