t0urnes0l.wordpress.com
Hoa Địa Ngục
Trang 2 của Hoa Địa Ngục (1979) của Nguyễn Chí Thiện: Thưa ông! Nhân danh hàng triệu triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn…