t0urnes0l.wordpress.com
Tuổi Trẻ Việt Nam hãy Đứng Lên!
Hãy là ngọn gió đổi thay… Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam Hãy đứng lên cháu con rồng tiên – Triệu con tim, Trúc Hồ Các bạn ơi! Tuổi trẻ Việt Nam ơi! Biết bao nhiêu khó khăn trên con đườ…