t0urnes0l.wordpress.com
Nhớ Mẹ (Lê Minh Đảo và Đỗ Trọng Huê)
Lúc ông ở trong tù cải tạo, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã sáng tác bài hát Nhớ Mẹ với Đại Tá Đỗ Trọng Huê : Nhớ Mẹ (Thiếu Tướng Lê Minh Đảo & Đại Tá Đỗ Trọng Huê) Những chiều buồn trên đất Bắc, co…