t0urnes0l.wordpress.com
Đoạn Trường Tân Thanh (Nguyễn Du)
Đoạn Trường Tân Thanh (Nguyễn Du) Trăm năm, trong cõi người ta, Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng; Lạ gì bỉ sắc, tư phong, Trời x…