t0urnes0l.wordpress.com
“Anh Là Ai” x 2
Đứa bé Việt Nam ơi, đứng lên đáp lời sông núi! – Trần Anh Nhật