t0urnes0l.wordpress.com
“Anh Là Ai?”
Chiến dịch chưa chấm dứt, Việt Nam chưa tự nguyện, thì ta vẫn tiến bước, đáp lời sông núi: Anh Việt Khang (Võ Minh Trí) là một anh trẻ (sanh năm 1973 tại Tiên Giang, VN) của thế hệ sau, thế hệ của …