t0urnes0l.wordpress.com
Cảm tạ những bà mẹ
Bài “Mẹ” với tiếng hát Cẩm Ly: Bài “Mẹ tôi” với tiếng hát Cẩm Ly: – Trần Anh Nhật