t0urnes0l.wordpress.com
Vũ khúc: Em Trong Mắt Tôi
Traditional dance by Kim, Linda, May