t0urnes0l.wordpress.com
Em Van Mo Mot Ngay Ve – Nguyet Anh
I love this song so much, it voices the dream my people all share. :) Em Vẫn Mơ Một Ngày Về – Nguyệt Ánh Enjoy!!! Vietnamese Lyrics: Em vẫn mơ một ngày nào quê dấu yêu không còn Cộng thù Trên…