szukauskas.lt
Žiemos ekranai
Sukurta interneto svetainė prancūzų kino festivaliui “Žiemos ekranai”. Sveitainėje buvo reikalinga daugiakalbystė. Taip pat, kadangi festivalis vyksta skirtinguose miestuose ir kino teatruose – graži ir patogi informavimo sistema. Adresas: www.ziemosekranai.lt