szentfold.wordpress.com
Napokban olvastuk
Napokban olvastuk, nem rég ott jártunk, nem sokára megint? Így szól Márk evangéliumának elsÅ‘ fejezete: “Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába és tanított. Álmélkodtak …