szalaykor.blog.hu
Szurday Kinga: A jogalkotás rendjének szabályozása a jó kormányzás és az alkotmányosság követelményének tükrében
Bevezetés: A Szalay László Kör azon célkitűzésének megvalósítása sorában, amely arra irányul, hogy a maga eszközeivel fellépjen annak érdekében, hogy Magyarország törvényes rendjének, közjogi rendszerének jogállami és alkotmányos volta helyreálljon,…