szadurski.wordpress.com
.13 – Holga
Podobno wybrano mniejsze zło. a! w szczecinie się było.