syril.no
Trakassering
Norsk idrett og Syril har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reagerast på slike handlingar. Syril vil følgje idretten sine retningslinjer mot seksuell …