syril.no
Barn
Barneidretten er for born som går i 1. – 4. klasse. Det er lagt opp til at borna skal på innføring i ulike idrettar og aktivitetar. Hovudmålsettinga er å få borna glade i å drive med fysisk aktivit…