syril.no
Trenarforum med Marius Lenni Bøe
Onsdag 18. april vil Syril fotball arrangere trenarforum, med trenarutviklar i Sogn og Fjordane fotballkrets Marius Lenni Bøe. Marius har lang erfaring som trenar, seinast som ein del av trenarteam…