synergologienederland.com
de ‘vergeten’ kant van communicatie
Lichaamstaal is een onmiskenbaar element binnen de communicatie maar nog steeds een onbekend vakgebied binnen de communicatiewetenschappen op de UvA. Op 22 juni as. vond in het CreaTheater (Amsterd…