sylwiaiwan.com
Grubodziób (Coccothrausters coccothrausters)
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) Rząd: wróblowate (Passeriformes) Rodzina: łuszczakowate (Fringiillidae)