swjozef.wordpress.com
II Niedziela Adwentu – A
Czytania: Iz 11:1-10; Rz 15:4-9; Mt 3:1-12 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego to odnosi się s…