swjozef.wordpress.com
29.06. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
Dz 12, 1-11, 2 Tm 4, 6-9. 17-18 Ewangelia – Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego + Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pyta…