swiatnacho.wordpress.com
Życie religijne studzienki kanalizacyjnej
W wiadomościach cytowany jest Włodzimierz Tomaszewski, który tłumaczy, że „patronką Łodzi jest św. Faustyna, która chodząc ulicami, pomagała biednym i wykluczonym. Poprzez błogosławienie właz…