swiatnacho.wordpress.com
Jan Paweł II
Brońcie z mocą godności i praw każdego człowieka, przeciwstawiając się prześladowaniom i wyzyskowi ze strony możnych