swedennews.se
Underlag för att styrka rätt till ersättning för mervärdesskatt som avser särskilda boendeformer - السويد بالعربي
Sveriges Nyheter: 1 Sammanfattning En kommun har rätt till ersättning för ingående skatt som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Rätten till ersättning gäller inte ingående skatt som avser stadigvarande bostad, med undantag...