swans100.com
Cymraeg
Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, 1912-2012 Ariennir y prosiect Elyrch100 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae’n brosiect sydd yn archwilio, cadw a dathlu treftadaeth Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe. Ma…