svjedocanstva.wordpress.com
Bolest je isčezla….Bez kemoterapije, bez velikih operativnih zahvata
Bolest je isčezla….Bez kemoterapije, bez velikih operativnih zahvata Svjedočanstvo na nakanu od 24.07.2016. Hvala dragom Ocu višnjemu i Sinu njegovu i Majci Božjoj, svima Svetima H v a l a !!…