svivatit.com
אירוע ריחות בעמק זבולון- עליה במזהמים מתעשייה.
התקבלו קריאות רבות מאזור קרית מוצקין וקרית ים. ראינו קורלציה לעליות מזהמים מסוג NOx ו SOx בעמק זבולון. מאחר ומזהמים אלה הם מזהמי קריטריון ומאפיינים פליטות של שריפת דלקים וזו אינה שעת עומס בכבישים- …