svivatit.com
שליחת קבצים לתיעוד
תיעוד קבצי וידאו/ הקלטות שיחה. לצורך העלאת תמונה, שיחה או קובץ וידאו לשרת לתיעוד יש ללחוץ כאן לתשומת ליבכם: בטופס ניתן לבחור יותר מקובץ אחד, ומספר סוגי קבצים. הקבצים לאתר יעלו תחת תנאי רישיון &quot…