svilenebube.com
Uputstvo za život u Kini vol.2
Postoji pesma u Kineza koja ide nekako ovako: „Kada me ostaviš samu i odeš u boj otićiću u polje……