svilenebube.com
Bez prtljaga
Izašla je sama to veče. Nije bilo prvi put. Uživala je u samoći ponekad, ne onoj totalnoj, monah u pećini samoći, ali onoj parcijalnoj, kad ne moraš da se smešiš iz kurtoazije i praviš se da te int…