svilenebube.com
Šejk it aut!
Iako radimo dobro i na najvišim temperaturama, ovih dana smo malo usporene, jer je dobar deo tima Svilene Bube sada na plažama Malte. Mi ostali čekamo svojih pet minuta, iako nismo Svetlana …