svenskapologetik.wordpress.com
Livets stora frågor – vilka svar har du? Om världssyn.
Världsbild. Hur många har en sådan i Sverige? Och med ”har” menar jag att ha en medveten och koherent världsbild eller världssyn (eller världsåskådning – det är snarlika begrepp s…