svenskapologetik.wordpress.com
Livets ospontana uppkomst
Evolutionsteorin går ut på att förklara livets utveckling endast med naturliga processer. Det vi kallar för arternas utveckling genom naturligt urval. Förutsättningen för att evolutionen ska kunna,…