svenskamorenoinstitutet.se
Utbildningar
Grundutbildning Grundutbildningen i psykodrama, som leder fram till titeln psykodramaassistent, är på 500 lektionstimmar och tar cirka två år. Syftet är att ge eleven en grundläggande själverfarenh…