svendk.dk
Brug internationale email-prefixes (RE, FWD…) i stedet for lokaliserede (SV, VS…)
Hvis du har en lokal (ikke-engelsk) version af Outlook, så har Microsoft været så ‘venlig’ at oversætte forkortelserne for prefixet, når man besvarer (RE:) eller viderestiller (FWD:) ma…