svein.homnor.no
Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra – I
I dette essayet som blei publisert i 2. utgåve av "Reine Arzneimittellehre" bind 3 (1825), undersøkjer Hahnemann ulike metodar som ofte blir nytta for å skildre legemidla sine kurerande eigenskaper og diskuterer desse med omsyn til deira eksakte dynamiske verknad i den levande organismen.