svein.homnor.no
Konsultasjon
Ved første konsultasjon/første gangs behandling hos meg fylles alltid helseopplysningsskjema og samtykkeerklæring ut. Her vektlegges opplysninger om pasienten har oppsøkt lege eller annet helsepersonell på forhånd, og om pasienten allerede får konvensjonell eller annen behandling. Under selve konsultasjonen registreres nåværende tilstand og eventuell sykehistorie. Helseopplysningsskjema/samtykkeerklæring Rutiner ved behandling av barn og ungdom Ved homøopatisk konsultasjon det ... Les videre