svein.homnor.no
Fem steg til korrekt legemiddel
I Uwe Plates bok Lehrbuch Symptomelexikon finnes en god beskrivelse av prosessen for å finne det best passende homøopatiske legemidlet i hvert enkelt sykdomstilfelle