suzanamiljkovic.wordpress.com
Vrste motivacija
Ključni pokretač učenja, kao i mnogih drugih procesa je motivacija. Bez obzira na to da li učenik ima intrinzičnu ili ekstrinzičnu motivaciju, nagrada i pohvala moraju da postoje. Ostatak te…