suzanamiljkovic.wordpress.com
Kreativnost kod dece
Od čega zavisi kreativnost i imamo li je svi podjednako? Koliko je važna kreativnost znalo se još u doba stare Grčke i Rima. Na njoj se oduvek insistiralo i ona je pokretač sveg stvaranja. Biti kre…