suzanamiljkovic.wordpress.com
Protezanje kreativnosti I deo
„Kreativnost zahteva hrabrost da se ne držiš sigurnosti.” Erih From Da li su naši učitelji i nastavnici kreativni?……