suzanamiljkovic.wordpress.com
Jednoga dana-LJ. Ršumović
Pokušala sam da u novom alatu uradim nešto na brzinu. Može se upotrebiti. JEDNOGA DANA – kada odete na link PRITISNITE PLAY