suzanamiljkovic.wordpress.com
Obrada likova u književnom delu
,,Ja sam…“ Prilikom obrade domaće ili školske lektire susrećemo sa mnoštvom likova koje treba analizairati. Često, to nije lak zadatak za decu. Kako bi u potpunosti razumela književno delo de…