suvarnaskitchen.com
ब्रेड पकोडा
साहित्य ब्रेड स्लाइस . . . . . . ६ बटाटे . . . . . . . . . . . ३-४ बेसनपीठ . . . . . . . . . १ कप तांदूळ पीठ . . . . . . . . २-३ टे.स्पून हळद . . . . . . .……