suvarnaskitchen.com
JEERA RICE
जीरा राइस साहित्य तांदूळ . . . . . . . . . . १ वाटी जीरे . . . . . . . . . . . . १ चमचा मीठ . . . . . . . . . . . . आवश्यकतेनुसार हळद…………………… आवडत अस…