suthatdangcsvn.wordpress.com
Nguyễn Hồn Việt – Nữ cộng sản tiền bối: Họ là người có gò má cao? Hay…???
“Bí ẩn Việt Nam? Một bí ẩn lịch sử không chỉ của người Việt mà còn là của cả người Pháp và người Mỹ.”