suskeblogt.com
Een terugblik !
Even een foto van de Botermarkt, een omgeving waar ik meer dan 30 jaar werkzaam was. Dit plein is in de loop van die jaren enorm van uitzicht veranderd. Het grootste gebouw staat nu zowat leeg. Daa…