suskeblogt.com
Uit mijn platencollectie : David Bowie !
Diamond Dogs uit 1974 zou oorspronkelijk een conceptalbum worden rond het thema 1984 naar het boek van George Orwell. Dit plan ging om diverse redenen niet door en de plaat werd slechts gedeeltelij…