suskeblogt.com
Regen en nog eens regen !
Als je de foto bekijkt zal je je afvragen wat je ziet. Dit is gewoon de onderkant van een verkeerspaal waar het regenwater uit spuit. Het goot hier deze morgen zo hard dat de riolen het bijna niet …