suskeblogt.com
Op bezoek bij onze overledenen.
Deze morgen ben ik met mijn moeder naar het kerkhof gereden waar haar ouders begraven liggen en mijn vader uitgestrooid. Op eigen kracht geraakt ze er niet meer, maar daar ze toch wilt gaan heb ik …